วิธีปลูกยาพารา ให้ประสบความสำเร็จ


วิธีปลูกยาพารา ให้ประสบความสำเร็จ
วิธีปลูกยาพารา,
วิธีปลูกยาพารา
ต้นยางจะทำการกรีดได้เมื่ออายุราว 7 ปี ควรปลูกพื้นที่ให้เหมาะสม พิจาราราพื้นที่โดยรอบ พื้นที่ลาดชันไม่ควรเกิน 35 องศา ถ้าเกิน 15 องศา ต้องทำการปรับทำแบบขั้นบันได ป้องกันต้นยางโคน ควรสูงจากระดับน้ำทะเล 600 เมตร หน้าดินควรลึก ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ดินที่ใช้ ควรเป็นดินร่วนเหนียว ถึงดินร่วนทราย ค่าPH ระหว่าง 4.5-5.5 น้ไฝนไม่น้อยกว่า 1250 มิลลิลิตร ฝนตกไม่น้อยก่วา 120-150 วัน
ถ้าได้แบบนี้ต้นยางจะเจรฺญเติบโตรวดเร็ว ควรใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักด้วยเพื่อปรับโครวงส้รางดิน ควรทำคูน้ำ ลึก 2 เมตรกรณีมีน้ำท่วมขัง
การเตรียมดิน วิธีปลูกยางพารา
ก่อนปลูกควรไถพลิกแล้วกลบ อย่างน้อง 2 ครั้ง พร้อมเก็บตอไม้ เศษไม้ออก 
วิธีปลูกยาพารา,
วิธีปลูกยาพารา
ระยะห่างการ ปลูกต้นยางพารา
ระยะห่าง 2.5*8 หรือ3*7เมตร จะปลูกได้ 80ถึง 76 ต่อไร่
ส่วนรพื้นที่ราบใช้ระยะ 2.5*7 หรือ 3*7 เมตร ต่อไร่ได้ประมาณ 91 ต้น หรือ 88 ต้นต่อไร่

ขนาดหลุม วิธีปลูกยาพารา, 
50*50*50 เซน 
วิธีปลูกยาพารา ให้ประสบความสำเร็จ

ข้อปฎิบัติในการกรีดยางพารา

วิธีปลูกยางพารา
วิธีปลูกยางพารา
ข้อปฎิบัติในการกรีดยางพารา 

วิธีปลูกยางพารา 

-ควรกรีดยางตอนเช้าหลังจากมีแสงสว่างแล้ว
-กรีดยางเฉพาะต้นที่ได้ขนาด
-รอยกรีดต้องเริ่มจากซ้ายบนมาขวาล่างเอียง 30 องศา
-อย่ากรีดเปลือกหนา จะทำให้เปลือกใหม่เสียหาย
-อย่ากรีดเปลือกหนาภายใน 1 เดือน ไม่ควรกรีดเปลืองเปลือกเกิน 2.5 เซน หรือภายใน 1 ปี ไมเกิน25 เซน
-หยุดกรีดเมื่อยางผลัดใบหรือเป็นโรค
-มีดกรีดต้องคม
การกรีดต้องสูงจากพื้น 150 เซน

วิธีปลูกยางพารา 

ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย และวิธีใส่ปุ๋ยแบบต่างๆ วิธีปลูกยางพารา

วิธีปลูกยางพารา
วิธีปลูกยางพารา

วิธีปลูกยางพารา การใส่ปุ๋ย ยางพารา


ต้นยางก่อนเปิดกรีด ตั้งแต่ปลูกจนถึงต้นยางอายุ 17 เดือน จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ควรใส่ปุ๋ยบ่อยครั้ง เกิน 17 เดือน จะใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ใส่รวมทั้งปี อัตรา 1-1.2กก.ต่อต้นต่อปี ใส่ครั้งแรกหลังจากที่ยางผลัดใบ ช่วงต้นฤดูผนประมาณเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 ใส่ปลายฤดูฝน ประมาณเดือน กันยา-ตุลาคม
บริเวณที่ใส่
ระยะแรกรากจะขยายเป็นวงกลมรอบต้น ปีที่4 รากจะขยายจนถึงกึ่งกลางของแถวยาง 5 ปีรายจะขยายก่างจากลำต้น 60เซนจนถึง3 เมตร ควรว่านปุ่ยห่างจากลำต้น 50 เซน

วิธีปลูกยางพารา 

การใส่ปุ๋ย

ใส่รองพื้น นิยมใส่ ฟอสเฟส ซึ่งเป็นปุ๋ยเคลื่อนไหวยาก ใส่ลงหลุมก่อนปลูฏยาง

ใส่แบบหว่าน

เหมาะแบบที่ราบ ใส่ซากพื๙ไว้รอบๆก่อนใส่เพื่อกันการชะล้างหน้ากิน

ใส่แบบแถว
-เป็นการใส่ตามแนวต้นยาง เซาะะร่องแล้วไถกลบ วิธีนี้ใช้เมื่อต้นยางอายุได้17เดือน และเหมาะกับพื้นที่ราดเอียง

ใส่แบบหลุม

เป็นการใส่ปุ๋ยบริเวณรอบๆโคน 3-4 หลุม เหมาะกับพื้นที่ลาดเอียงและขั้นบันได

วิธีการปลูกยาพาราสภาพแวดล้อมที่เหมาะปลูกยางการปลูกยาง

วิธีการปลูกยาพาราสภาพแวดล้อมที่เหมาะปลูกยางการปลูกยางสภาพแวดล้อมที่เหมาะปลูกยางการปลูกยาง
วิธีการปลูกยาพาราสภาพแวดล้อมที่เหมาะปลูกยางการปลูกยาง
วิธีการปลูกยาพารา
1.วิธีปลูกยางพารา ไม่ควรสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน200 เมตร
ไม่ควรลาดเท 45 องศา หากพื้นเอียงเกิน15 องศาควรทำแบบขั้น
บันได
2.ลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไม่มีชั้นกินแข็งหรือดินดาน ขัดขวางราก
เนื้อดินควรร่วนปนทราย หรือร่วนเหนียว
3.น้ำฝน ต่อ "วิธีการปลูกยางพารา"
มีปริมาณไม่น้อยกว่า 1350mm/ปี
4.ความชื้นสัมพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 65%
5.อุณภูมิ
24-25 องศา
6.ความเร็วลม 1 เมตร/วินาที

วิธีปลูกยางพารา

วิธีปลูกยางพารา"การปลูกซ่อม"


วิธีปลูกยางพารา"การปลูกซ่อม"

วิธีปลูกยางพารา

         วิธีปลูกยางพารา 

หลังจากปลูกแล้วอาจมีต้นยางบางต้นที่ตายไปธรรมดา อาจอากาศแห้ง โรค หรือต้นไม่สมบูรณื ต้นพันธุ์ที่เอาไว้ปลูกแซม คือ ชำถุง เพื่อให้ต้นไล่เลี่ยกัน ถ้าต้นยางเกิน 1 ปีไม่ควรปลูกแซม เพราะจะถูกบังไม่โตทันต้นอื่น

การกำจัดวัชพืช

1.ใช้จอบถากหรือแทคเตอร์ไถ นิยมใช้แต่อาจกระเทือนรากได้
2. ใช้ปลูกพืชคลุมดิน โดยนำเมล็ดพืช แต่ละชนิดมาผสมกันโกยพืชคลุมดิน 1 กก ต่อพื้นที่ปลูกยาง 1 ไร่ ยกเว้นพื้นที่แห้งแล้ง .5 กก ต่อไร่

วิธีปลูกยางพารา

          วิธีปลูกยางพารา 

อัตราผสม เมล็ดพืชคลุมดิน
-คาโลโปโกเนียม 2 ส่วน เซนโตรซีม่า 2 ส่วน เพอราเรีย 1 ส่วน 
-คาราโปโกเนียม 5 ส่วน เซนโตรซีน่า 4 ส่วน เำพอราเรีย 1 ส่วน
วิธีปลูกยางพารา"การปลูกซ่อม"

การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง"วิธีปลูกยางพารา"

การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง"วิธีปลูกยางพารา"
วิธีปลูกยางพารา
วิธีปลูกยางพารา

ต้องปรับแต่งพื้นที่เสียก่อน ทั้งต้นไม้เก่า ใช้วิธีต่างๆ ปรับแต่งหน้าดิน ตอไม้ก็ให้เอาออกหรือให้สั้นที่สุด

การเตรียมดิน
เมื่อเผาปรนแล้วให้ไถ 2 และพรวน 1 ครั้ง เช่นถ้าพื้นที่เป็นเนินเขาเกิน 15 องศา จะต้องทำขั้นบันได หรือชานดิน ป้องกันน้ำฝนชะล้างหน้าดิน ทำแนวล้อมเป็นวงกลมตามไหล่เขา ขั้นบันไดควรกว้าง 1.5 เมตร แต่ละขั้นบันไดให้ตัดดินลึกและเอียงเข้าไปในทางเนินดิน ตรงข้างด้านนอกทำเป็นคันดินสูง 30 ซ.ม กว้าง 60-70 ซม. ระยะระหว่างขั้นบันไดประมาณ 8-10 เมตร

ระยะปลูก

วิธีปลูกยางพารา

วิธีปลูกยางพารา
วิธีปลูกยางพารา
1. พื้นที่ราบ ภาคใต้และภาคตะวันออกปลูกระหว่างต้น 2.5 เมตร ระหว่างแถว 8 เมตร จะได้ ประมาณ 80 ต้นต่อไร่
-ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะห่าง 2.5+7 ได้ 91 ต้นต่อ ไร่
2.พื้นที่ลาดและเชิงเขา
ตั้งแต่15 องศา ขึ้นไปต้องทำแนวขั้นบันไดโดยใช้ระยะระหว่างขั้นบันได อย่างน้อย 8 เมตร ระยะระหว่างต้น 2.5 เมตร หรือ 3 เมตร ควรปลูกตาม ทิศทางลม

การเตรียมหลุมปลูก

วิธีปลูกยางพารา

โดยทั่วไปจะมีความกว้าง*ยาว เท่ากับ 50*50*50 การขุดควรแยกดินบนดินล่างไว้คนละส่วน ตากดินไว้ 10-15 วัน จากนั้นย่อยดินบนให้ร่วนจากนั้นผสมปุ่ย ฟอสเฟส 150 กรัมต่อหลุม

วิธีปลูกยางพารา


                                                 

ชนิดของต้นพันธุ์ยาง และ วิธีปลูกยางพารา


วิธีปลูกยางพารา

วิธีปลูกยางพารา

              วิธีปลูกยางพารา


1.ต้นตอตา
คือต้นกล้าที่ได้รับติดตาด้วยยางพันธุ์ชั้นดี ถอนขึ้นมาตัดแต่งราก และตัดต้นเดิม เหนือแฝน
2.ต้นยางปลูกด้วยเมล็ด


วิธีปลูกยางพารา


การปลูกจะแตกต่างไปตามชนิดของต้นพันธุ์
1.การปลูกด้วยต้นต่อตา นำดินบนผสมฟอสเฟสเรียบร้อยแล้วใส่รองแล้วกลบหลุมให้เต็มด้วยดินล่าจากนั้นใช้เหล็กหรือไม้แหลมขนาดเล็กกว่าต้นตอ ตาเล็กน้อยปักนำเป็นรูตรงกลางให้ลึกเท่ากับความยาวของรากแก้ว แล้วนำต้นตอปักลงดินให้แน่น พูนดินบริเวณโคนต้นเล็กน้อยอย่าให้กลบแผ่นตา พยายามให้รอยต่อระหว่างรากกับลำต้นอยู่ะหว่างปากหลุมพอดี

2.การปลูกด้วยต้นยางชำุถุง

วิธีปลูกยางพารา

-นำดินที่ผสมร็อคฟอสเฟสเรียบร้อยแล้วใส่รองก้นหลุม จากนั้นนำต้นยางชำถุงไปตัดดินที่ก้นถุงออกประมาณ 1 นิ้ว เพื่อตัดรากแก้วที่คด งอ ออก แล้ววางลงในหลุม โดยให้ดินปากถุงหรืออยต่อระหว่างลำต้นและราก อยู่ในระดับพืนปากหลุมพอดี ถ้าต่ำเกินำปให้ใส่ดินรองก้นหลุมเพิ่ม หรือสูงเกินไปเอาดินในหลุมออก จัดต้นยางให้ตรงตามแนวก้นอื่น ใช้มีดกรีดด้านข้างถุงพลาสติก จากก้นถุงถึงปากถุงให้ขกจากกัน กลบดินล่างทีเหลือลงจนเกือบเต็มหลุม อย่าเพิ่มกดแน่น ค่อยๆดึงถุงพลาสติกที่กรีดไว้ ดึงออก อัดดินข้างถุงให้แน่น จากนั้นปักหลักไม้ เชือกผุกป้องกันลม


วิธีปลูกยางพารา
ลักษณะส่วนต่างๆ ของ ยางพารา


วิธีปลูกยางพารา


วิธีปลูกยางพารา เป็นพืชยืนต้นขนาดใหญ่ อายุราว10 ปี เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ ส่วนประกอบ


วิธีปลูกยางพารา

         วิธีปลูกยางพารา

ราก- ระบบ รากแก้ว
ลำต้น- กลมตรง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ
-1. เนื้อไม้ ยางพาราจักเป็นไม้เนื้ออ่อน เนื้อไม้สีขาวปนเหลือง
-2.เยื้อเจริญ เป็นเยื้อบางๆอยู่โดยรอบเนื้อไม้มีหน้าที่สร้างความเจรฺญเติบบโตให้ต้นยาง
-3.เปลือกไม้ อยู่ถัดจากเยื้อเจริญอยู่ด้านนอกสุด
ใบ
ประกอบด้วย 1 ก้สนมีใบย่อย 3 ใบ มีหน้าที่หลักในการปรุงอาหารหายใจ คายน้ำ ใบยางแตกออกเป็นชิ้นๆเรียกว่าฉัตร แก่เต็ฌมที่ 2-3 เดือน ยางจะผลัดใบในหน้าแล้ง ยกเว้นต้นเล็กไม่ถึง 3 ปีจะไม่ผลัดใบ
ดอก
เป็นช่อ มีทั้งตัวผู้ ตัวเมียในดอกเดียว ดอกจะออกจากปลายกิ่ง
ผล
ลักษณะเป็น พู 3 พู มีเม็ดอยู่ข้างใน ผลอ่อนสีเขยวผลแก่สีน้ำตาล
เมล็ด

          วิธีปลูกยางพารา

มีสีน้ำตาลลายขาว ยาว2-2.5cm กว้าง 1.5-2.5 cm
น้ำยาง
เป็นของเหลวสีขาวหรือขาวปนเหลือง อยู่ในท่อน้ำยาง มี2 ส่วน เนื้อยางและไม่ไช่เนื้อยาง น้ำยางมีเนื้อยางแห้ง ปยนอยู่ 25-45 %


วิธีปลูกยางพารา
ลักษณะพันธุ์ยางที่ดี วิธีปลูกยางพารา

ลักษณะพันธุ์ยางที่ดี วิธีปลูกยางพารา
วิธีปลูกยางพารา

วิธีปลูกยางพารา

1.ให้น้ำยางมาก
2.ต้านทายโรค
3.ต้านทานลม
4.เจริญเติบโตเร็ว สม่ำเสมอทั้งก่อน-หลังกรีด
5.เป็นโรคเปลือกแก้งน้อย
6.เปลือกที่กรีดแล้วงอกเร็ว และหนาใกล้เคียงของเดิม

พันธุ์ยางที่อยากจะแนะนำ
พันธุ์ยางชั้น 1 ปลูกไม่จำกัดพื้นที่
พันธุ์ยางชั้น 2 ปลูกได้ไม่เกิน ร้อยละ30 ของพิ้นที่ปลูกยางไม่เกิน7 ไร่
พันธุ์ยางชั้น3 ไม่เกินร้อยละ 20 ของพิ้นที่ปลูกยางไม่เกิน7 ไร่

ัำพันธุ์ยาง ชั้น1 BPM24,สงขลา 3602/,RRIM600 ,GT 1 , PR255 , PR261
พันธุ์ยางชั้น2


วิธีปลูกยางพารา